........................................................................
 

Firma 3dm se zabývá modelováním tří rozměrných objektů
a sestav používaných zejména ve strojírenství.

Dále se zabýváme konstrukcí strojů a nástrojů a konverzí
2d výkresů do 3d modelů v různých formátech.

Stránky " Portfolio" nabízejí částečný náhled do našich schopností.

Děkujeme za návštěvu a přejeme hladké surfování.
 

...............................................................................
 

home